Selectie administratori la UNIVERS T S.A. si CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.

https://storage.googleapis.com/stateless-cjcluj-ro/2023/06/6f68eb35-etapele-procesului-de-selectie-iunie-octombrie-2023.pdfConsiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și H.G. nr. 722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a două posturi de Administrator după cum urmează:

-1 post – cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, de audit sau financiar în cadrul societății Univers T S.A;

– 1 post cu vechime în muncă de minim 3 ani și experiență în administrarea sau managementul unor societăți inclusiv societăți din sectorul privat în cadrul societății Centrul Agro Transilvania Cluj S.A. ;

Consiliul Județean Cluj  a decis ca procesul de  selecție să fie efectuat de către un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane care va consilia comisia de selecție stabilită în cadrul Consiliului Județean Cluj și va efectua evaluarea dosarelor și selecția inițială a candidaților.

Consiliul Județean Cluj a ales ca expert independent compania Pluri Consultants România S.R.L.

Procedura se va desfăşura la sediul Consiliului Județean Cluj, din Calea Dorobanților, nr. 106, Cluj-Napoca, în perioada iunie 2023 – septembrie 2023.

Documente concurs

Etapele procesului de selecție iunie-octombrie 2023
Descarcă
ANUNȚ PRELUNGIRE PERIOADĂ DEPUNERE DOSARE
Descarcă
UNIVERS T
Descarcă
Anunț site Univers T
Descarcă
Etapele procesului de selectie iunie-septembrie 2023
Descarcă
Scrisoare asteptari UniversT SA
Descarcă
Profil CA si a candidatilor UNIVERS T
Descarcă
Formulare proces recrutare si selectie noi .PDF
Descarcă
Formulare proces recrutare si selectie .WORD
Descarcă
CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
Descarcă
Anunt site Centrul Agro Transilvania SA
Descarcă
Etapele procesului de selectie iunie-septembrie 2023
Descarcă
Scrisoare asteptari Centrul Agro Transilvania Cluj SA
Descarcă
Profil CA si a candidatilor CATCJ
Descarcă
Formulare proces recrutare si selectie .PDF
Descarcă
Formulare proces recrutare si selectie .WORD
Descarcă

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW