Conservarea si promovarea culturii traditionale clujene, o prioritate a forului administrativ judetean

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a efectuat o vizită la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, instituţie de cultură care funcţionează în subordinea forului administrativ judeţean şi al cărei rol principal este acela de a culege, transmite şi promova cultura tradiţională specifică judeţului Cluj.
     În cadrul acestei întâlniri, preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj i-au fost prezentate, de către echipa managerială, cele patru compartimente funcţionale din cadrul instituţiei şi activitatea pe care acestea o desfăşoară, respectiv Biroul de cercetare, arhivare, culegere cultură şi artă tradiţională, Compartimentul de educaţie permanentă, perfecţionare profesională şi proiecte culturale, Serviciul de promovare prin spectacol, precum şi Biroul administrativ. Totodată, în cadrul vizitei, preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj i-au fost prezentate şi cele şase programe derulate de Centrul Creaţiei, respectiv Programul de cercetare, culegere, conservare şi arhivare a culturii tradiţionale a judeţului, Programul de conservare şi promovare prin spectacol, Programul de educaţie permanentă, perfecţionare profesională şi proiecte culturale, Programul de editare carte, Programul de revitalizare a culturii tradiţionale şi Programul de colaborări culturale naţionale şi internaţionale, programe multianuale prin intermediul căruia pe parcursul aului 2015 au fost susţinute nu mai puţin de  69 de acţiuni şi manifestări.
     “Mă bucură faptul că, prin intermediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, reuşim să culegem şi să păstrăm obiceiurile tradiţionale din judeţul Cluj, datinile şi obiceiurile noastre strămoşeşti. Conştient fiind de valoarea inestimabilă a acestui patrimoniu material şi imaterial, Consiliul Judeţean acordă o atenţie deosebită susţinerii culturii tradiţionale care este în permanenţă promovată prin intermediul spectacolelor,  festivalurilor, concursurilor folclorice şi al numeroase alte manifestări de profil“ a precizat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan.
     Reamintim faptul că Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale este  entitatea de specialitate, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, cu profil ştiinţific şi metodologic, având ca obiectiv fundamental cunoaşterea prin cercetare, păstrarea prin conservare şi valorificarea prin modalităţi specifice de promovare a tradiţiei şi creaţiei cultural-artistice, a patrimoniului culturii şi artei tradiţionale de pe teritoriul judeţului Cluj.

Biroul de presă
19 noiembrie 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW