CSEI, cea mai veche institutie de invatamant pentru copii cu deficienta mintala

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a vizitat marţi, 24 noiembrie 2015, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, instituţie de învăţământ special aflată în subordinea forului administrativ judeţean. Scopul acestei deplasări l-a constituit prezentarea de către conducerea unităţii şcolare a modului de desfăşurare a activităţilor zilnice de predare şi învăţare, identificarea principalelor probleme cu care se confruntă în prezent precum şi a modalităţilor în care Consiliul Judeţean poate contribui la rezolvarea acestora.
      În cadrul vizitei, conducerea instituţiei a prezentat preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj principalele spaţii şi facilităţi de care dispune, respectiv sălile de curs, sala de sport, cabinetul medical,    precum şi sistemul terapeutic OptiMusic – sistem care contribuie la diversificarea serviciilor terapeutice pentru a răspunde cât mai eficient nevoilor beneficiarilor instituţiei. Totodată, conducerea Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a prezentat şi serviciile specializate oferite de şcoală, respectiv cele de educaţie specială şi specializată a copiilor cu dizabilitate intelectuală severă şi moderată, cu tulburări din spectrul autist, cu dificultăţi de învăţare, cu tulburări asociate, cu dizabilităţi neuromotorii sau nedeplasabili, cu dizabilitate intelectuală uşoară şi moderată, integraţi în şcoala de masă; compensare prin terapii specifice; evaluare psihopedagogică, diagnosticare, orientare şcolară şi profesională; asistenţă educaţională şi terapeutic-recuperatorie; informare, consiliere pentru părinţi; informare şi consiliere a cadrelor didactice; cercetare psihopedagogică şi elaborare de studii de specialitate; informare şi formare continuă pentru personalul didactic prin programe de formare şi perfecţionare; suport metodico-ştiinţific în domeniul educaţiei incluzive pentru cadrele didactice din şcolile de masă, precum şi testare şi consiliere psihopedagogică.
      “Prin intermediul Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Consiliul Judeţean Cluj oferă fiecărui copil cu cerinţe educative speciale şansa la servicii educaţionale şi terapeutice la standarde europene, astfel încât aceştia să beneficieze de solidaritatea şi atenţia comunităţii şi, totodată, să fie integraţi în şcolile de masă. Tocmai calitatea È™i diversitatea serviciilor educaţionale oferite de-a lungul timpului au fost factori determinanţi pentru recunoaÈ™terea pe care a dobândit-o Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, atât pe plan naţional, cât şi internaţional”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Mihai Seplecan.
       În calitate de for tutelar, Consiliul Judeţean Cluj se implică activ în susţinerea activităţii acestei unităţi de învăţământ special, asigurând masa de prânz, transportul la şi de la şcoală, fapt care facilitează accesul la educaţie al elevilor şi tinerilor cu dizabilitate intelectuală, tulburări din spectrul autist şi tulburări asociate. Din anul 2014 şcoala funcţionează într-un nou spaţiu pus la dispoziţie de Consiliul Judeţean Cluj urmare a retrocedării, în anul 2007, a spaţiului vechi, către Parohia Romano-catolică, spaţiu în care Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă a funcţionat ulterior în chirie. Astfel, la momentul de faţă, conducerea şcolii, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Cluj, are în proiect construirea unei noi clădiri care să răspundă nevoilor beneficiarilor Centrului Şcolar şi, totodată, să asigure dezvoltarea serviciilor educaţionale şi terapeutice la standarde europene.
       Reamintim faptul că Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă, Cluj-Napoca, continuatoarea instituţiei de învăţământ pentru copiii cu deficienţă mintală din Cluj, a fost înfiinţat în anul 1929, sub denumirea de Şcoala pentru Copii cu boli mintale.
       Misiunea şcolii este atât de diversificare a serviciilor educaţionale adecvate pentru toţi copiii cu CES şi părinţii acestora care se adresează şcolii, cât şi de asigurare a serviciilor educaţionale adecvate care să determine instrumentarea tuturor elevilor cu rechizitele necesare autonomiei personale pentru integrarea societală. În cadrul instituţiei, în prezent, îşi desfăşoară activitatea 170 de elevi, din care la patru clase se aplică principiile pedagogiei curative. De asemenea, Centrul Şcolar asigură servicii educaţionale în şcolile de masă pentru un număr de peste 450 de elevi, elevii şi tinerii beneficiari ai serviciilor educaţionale şi terapeutice provenind de pe raza întregului judeţ.

Biroul de presă
24 noiembrie 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW