Deblocare proiect SMID

Joi, 11 iunie 2015, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, împreună cu domnul vicepreşedinte Horaţiu Cătărig, au primit vizita unei delegaţii a reprezentanţilor Comisiei Europene şi a Ministerului Fondurilor Europene – Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Mediu.
      Scopul acestei vizite l-a reprezentat analiza stadiului Proiectului SMIS 17116 „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” împreună cu toţi factorii implicaţi în gestionarea acestuia, prin identificarea problemelor întâmpinate până în prezent în ceea ce priveşte implementarea acestuia, identificarea de modalităţi concrete de deblocare a contractelor din cadrul proiectului, respectiv posibilitatea de finanţare a proiectelor pentru perioada 2014-2020. Ulterior întâlnirii de la sediul Consiliului Judeţean Cluj, membrii delegaţiei comune a Comisiei Europene şi AM POS Mediu-Ministerul Fondurilor Europene au efectuat o vizită de lucru la şantierul viitorului Centrul de Management Integrat al Deşeurilor (CMID), acestora asigurându-li-se posibilitatea de a vedea la faţa locului stadiul fizic al lucrărilor derulate până în acest moment.
      În urma întâlnirilor, extrem de aplicate şi de productive, s-a convenit asupra etapelor ce urmează a fi parcurse în mod prioritar în viitorul apropiat. Astfel, urmează ca în perioada imediat următoare Consiliul Judeţean Cluj să demareze licitaţiile pentru asistenţa tehnică, cea pentru construirea celulei de depozitare şi a zonei administrative din cadrul CMID, respectiv, licitaţia pentru Zona Tehnică – staţia de tratare mecano-biologică şi staţia de sortare cu infrastructura adiacentă din cadrul CMID. În acelaşi timp însă, reprezentanţii Comisiei Europene au subliniat necesitatea derulării  în regim de maximă urgenţă, de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan, a licitaţiei pentru selectarea operatorului economic ce va realiza colectarea selectivă a deşeurilor. În acest context, s-a subliniat faptul că demararea acesteia este una imperios necesară, de îndată, ea nefiind condiţionată în niciun fel de finalizarea proiectului SMID şi urmând a fi concepută în două etape, respectiv până la finalizarea instalaţiilor şi după acest moment. Tot în acest context, au fost analizate o serie de chestiuni referitoare la problematica depozitării temporare a deşeurilor.
      „Ceea ce este extrem de important şi ce trebuie subliniat e faptul că în urma negocierilor pe care le-am purtat cu reprezentanţii Comisiei Europene am reuşit să deblocăm cele mai problematice aspecte care grevau până acum buna implementare a proiectului. Mai concret, am convenit asupra unor etape de parcurs, vestea cea mai îmbucurătoare fiind aceea că banii europeni nu se vor pierde în nici un caz ci chiar dimpotrivă, lucrările vor fi declarate eligibile şi vor trebui finalizate până la sfârşitul anului 2016. Desigur însă, nu intenţionăm să uzăm prea mult de această posibilitate, noi fiind interesaţi şi decişi să finalizăm cât mai rapid lucrările la acest proiect vital pentru judeţ” a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.
      În ceea ce priveşte problema achitării unei anumite redevenţe de către Consiliul Judeţean Cluj pentru realizarea depozitării temporare a deşeurilor, s-a subliniat necesitatea ca o asemenea decizie să fie extrem de bine fundamentată şi în niciun caz să nu se reflecte în creşterea costurilor pe care consumatorii finali-cetăţenii vor trebui să le suporte. Totodată, a reieşit necesitatea ca toate cele 82 de unităţi administrativ-teritoriale care compun A.D.I. Eco Metropolitan să dea dovadă de bună credinţă şi responsabilitate, urmând să primeze strict interesul general al comunităţii şi al clujenilor şi nu doar interesul particular al unora dintre membri.
     „O altă problemă care ne preocupă în mod esenţial şi pentru a cărei rezolvare am întreprins deja demersuri e problema socială, a persoanelor defavorizate care locuiesc în proximitatea rampei de la Pata Rât. În acest sens, am acţionat deja, dorinţa şi intenţia noastră fermă fiind ca un număr cât mai mare din cei care azi îşi câştigă existenţa de pe urma acestei rampe să fie implicaţi în procesul de închidere a depozitului neconform şi, ulterior, să fie angajaţi în cadrul staţiei de sortare” a declarat Mihai Seplecan, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Biroul de presă
11.06.2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW