Demersuri sprijinire financiara primarii

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a transmis Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) o adresă prin care solicită în regim de maximă urgenţă un punct de vedere oficial referitor la nerepartizarea  către o serie de comune clujene a unor fonduri pentru anumite obiective de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală, aprobat prin OUG 28/2013.
       În concret, Consiliul Judeţean Cluj a solicitat MDRAP suma de 28 de milioane de lei din care suma de 16,5 milioane reprezintă fonduri aprobate pentru anul 2014 dar care nu au fost cheltuite iar suma de 11,5 milioane de lei (11.529.093,85 lei) reprezintă valoarea totală aferentă obiectivelor de investiţi din judeţul Cluj pentru anul 2015. Astfel, la începutul lunii iunie a.c., Consiliul Judeţean Cluj a înaintat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu propunerile primite de la consiliile locale din judeţul Cluj pentru finanţarea obiectivelor de investiţii aferente anului 2015. Ulterior, ministerul a publicat lista Obiectivelor de investiţii PNDL finanţate în anul 2015, etapa I, în care judeţului Cluj i-a fost aprobată o valoare a alocaţiei de la bugetul de stat de 8.751.041,8 lei, rezultând astfel o diferenţă de 2.778.052,05, adică nu mai puţin de 31,74 %!!!
       „Am considerat că este de datoria mea să cer explicaţii urgente Ministerului pentru a ne comunica, argumentat, motivele care au stat la baza nerepartizării de fonduri pentru întreaga listă de investiţii transmisă de Consiliul Judeţean, precum şi măsurile care trebuie întreprinse de către Primăriile care nu au primit finanţare, în condiţiile în care forul judeţean a respectat întocmai indicaţiile MDRAP şi prevederile legale referitoare la întocmirea acestor propuneri. Problema este una stringentă având în vedere faptul că suntem deja la jumătatea anului 2015 iar timpul efectiv în care se mai pot executa lucrări scade cu fiecare zi care trece. Ceea ce mi-am propus în actualul mandat la conducerea Consiliului Judeţean este să realizăm o dezvoltare echilibrată a judeţului, fără să facem niciun fel de diferenţă între unităţile administrativ-teritoriale din judeţ, pentru că, dincolo de culoarea politică a primarilor, acolo trăiesc cetăţeni care merită un tratament egal şi nediferenţiat. Acesta este, de altfel, şi motivul pentru care, după cum vedeţi, am dezbrăcat haina politică şi am îmbrăcat-o pe cea a omului de administraţie, acţionând imparţial în interesul tuturor primăriilor şi comunelor din judeţ. În orice caz, trebuie să fie clar pentru toată lumea că nu voi ceda şi că nu mă las intimidat, continuând să cer pentru judeţul Cluj ceea ce i se cuvine, cu atât mai mult cu cât consider că locuitorii acestui judeţ au fost prea mult timp nedreptăţiţi şi văduviţi în mod nejustificat de alocările financiare care li se cuveneau. Clujul nu mai trebuie să fie marginalizat în niciun fel!”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.
       Reamintim în acest context faptul că lista de propuneri înaintată de Consiliul Judeţean Cluj Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru alocarea de fonduri prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală reprezintă o centralizare a solicitărilor primite din partea beneficiarilor investiţiilor, respectiv a consiliile locale din judeţul Cluj. Criteriul avut în vedere în cadrul transmiterii acestor propuneri de finanţare către MDRAP l-a reprezentat stadiul fizic al obiectivelor finanţate, respectiv asigurarea finalizării unui număr cât mai mare de obiective de investiţii aflate în lucru pe teritoriul judeţului Cluj în anul 2015, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, respectiv cu cerinţele MDRAP.

Biroul de presă
25.06.2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW