DJEP Cluj – un serviciu public in beneficiul clujenilor

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor (D.J.E.P.) Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj a primit vizita Preşedintelui administraţiei publice judeţene, domnul Mihai Seplecan, ocazie cu care a fost observat, la faţa locului, modul în care această instituţie îşi desfăşoară activităţile specifice decoordonare şi control metodologic al activităÈ›ii serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor organizate în subordinea consiliilor locale municipale, orăşeneşti, precum şi oficiile de stare civilă din cadrul primăriilor din cele 81 de unităÈ›i administrativ-teritoriale clujene.

            „Am rămas plăcut impresionat de modul în care arată această instituţie de interes judeţean, de entuziasmul echipei tinere care îşi desfăşoară treaba aici, dar şi de dotările tehnice de ultimă oră specifice activităţii de preluare, întocmire şi eliberare a documentelor de identitate. Mai mult decât atât, conducerea DJEP a iniţiat şi implementat în ultimii ani un program activ la nivel judeţean, al cărui scop principal este acela de reducere a numărului persoanelor care nu deţin documente de identitate valabile. Astfel, deplasările săptămânale cu staţia mobilă în judeţ au contribuit la punerea în legalitate a multor cetăţeni de etnie romă sau a persoanelor a căror stare de sănătate sau posibilitate materială nu le permit prezenţa la sediile serviciilor publice de evidenţă din judeţ, fapt care nu poate decât să confirme faptul că activitatea acestei instituţii se realizează în beneficiul direct al cetăţenilor acestui judeţ” a declarat domnul Mihai Seplecan.

Activitatea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj este finanţată de la bugetul Consiliului Judeţean Cluj cu sprijinul căruia, prin bugetul alocat instituÈ›iei, s-au putut derula activităÈ›i de reparaÈ›ii curente È™i modernizare a echipamentelor informatice utilizate. Astfel, pentru oferirea de servicii performante şi rapide s-au achiziţionat un număr de 25 staţii de lucru cu sistem de operare Windows 7 care dispun de configuraţii hardware şi software stabile şi performante, care permit exploatarea sistemului informatic fără impact semnificativ asupra timpului de răspuns la cereri şi asigură integritatea datelor şi securitatea proceselor de prelucrare a acestora. De asemenea, având în vedere  numărul mare de solicitări pentru deplasarea cu staţia mobilă  în vederea punerii în legalitate a cetăţenilor aflaţi în zonele rurale, dar şi a cetăţenilor care se prezintă la sediul DJEP pentru depunerea documentelor necesare în vederea eliberării unei noi cărţi de identitate, instituţia aachiziţionat un echipament foto performant Canon EOS 1200.

Totodată, din fonduri ale forului administrativ judeţean, au fost achiziţionate covoare tactile destinate persoanelor cu dezabilităÈ›i, al cărui rol este acela de semnalizare a traseelor de la intrarea în instituţie până la birourile de relaţii cu publicul situate la parterul clădirii, proiect realizat în colaborare cu o altă instituţie subordonată Consiliului Judeţean Cluj – Liceul Special pentru De Deficienţi de Vedere din Cluj-Napoca.

Ca proiect de viitor, aflat în faza de pre-implementare, D.J.E.P. Cluj îşi propune realizarea unei noi rearondări a comunelor clujene la serviciile de evidenÈ›ă a persoanelor, precum şi înfiinţarea unui nou serviciu public comunitar local de evidenÈ›ă a persoanelor în comuna FloreÈ™ti, necesitate care a survenit în urma discuţiilor purtate cu autorităÈ›ile comunelor în cauză, dar şi a monitorizărilor permanente de către angajaţii acestui serviciul public judeţean a activităÈ›ii de evidenÈ›ă a persoanelor şi stare civilă desfăşurată la nivelul judeţului, pe partea de relaţii cu publicul şi în scopul prestării de servicii integrate şi de calitate cetăÈ›enilor.  

 

Biroul de presă

20.11.2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW