Hotărârea nr. 116 – 27 mai 2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 150 Chesău-Palatca km 44+800, km 48+800”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Descarcă Hotărâre

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW