Hotărârea nr. 118 – 27 mai 2024 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a indicatorilor tehnico-economici, a devizului general, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții ”Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161E Diviciorii Mici – Habadoc, km 5+500 – km 8+000” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”

Descarcă Hotărâre

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW