Inaugurare Adapost copiii strazii Turda

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliul Judeţean a deschis azi, 21 decembrie 2010, la ora 13.00, Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii din municipiul Turda. Adăpostul este situat în municipiul Turda, str. Câmpiei, nr. 51 A.
     Acordarea unei finanţări nerambursabile către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj pentru implementarea subproiectului intitulat “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii”- AD-04/CJ a fost aprobată în cadrul Proiectului “Iniţiativa Copiii Străzii”, proiect finanţat conform prevederilor Acordului de împrumut între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1480 Add1 (2005),  ratificat prin Legea nr. 388/2006,  prin Contractul de finanţare nr. 21/01.07.2008.
     Obiectul general al proiectului este acela de reducere a fenomenului „copii străzii” prin scăderea numărului de copii care-şi petrec timpul pe stradă.
     Obiectivul specific al proiectului a fost acela de a creea premisele reintegrării psiho-sociale a copiilor străzii cu vârste cuprinse între 5-18 ani, prin crearea unui Adăpost de zi şi de noapte în municipiul Turda.
     Capacitatea Adăpostului nou înfiinţat va fi de 8 locuri în regim de adăpost de noapte şi 15 locuri în regim de adăpost de zi (cei 8 copiii aflaţi cu rezidenţă nocturnă plus încă 7 copiii numai în regim de zi). Astfel, Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii îşi propune să fie un serviciu deschis care să se adreseze copiilor care din diferite motive au ajuns să-şi petreacă timpul pe stradă.
      Criteriile care vor sta la baza selecţiei beneficiarilor sunt:
– Copii cu vârsta cuprinsă între 5 şi 18 ani care se află pe stradă
– Copii aflaţi în mediu stradal pe raza municipiului Turda şi pentru care trebuie stabilită o măsură de protecţie
– Copii care locuiesc cu familiile lor dar care sunt puşi de aceştia la cerşit
– Copii care stau pe stradă în timpul zilei şi cerşesc, fără a fi obligaţi de familiile lor 
– Orice copil care a fost identificat în mediul stradal al municipiului Turda, chiar dacă nu are domiciliu în Turda 
– Orice copil care solicită serviciile adăpostului pentru o perioadă de timp până la clarificarea situaţiei pe care o reclamă
     Costul total al Proiectului este de 352 500 Euro din care:
– 250000 de euro (reprezentând 71% din costul total al proiectului) – 241 000 de euro finanţare nerambursabilă din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei şi 9 000 de euro din partea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului 
–  50000 de euro (reprezentând 14% din costul total al proiectului) – finanţare din partea Consiliului Judeţean Cluj. Consiliul Judeţean Cluj va acoperiri cheltuielilor necesare pentru dotarea şi amenajarea Adăpostului în cuantum de 50 000 de euro precum şi cheltuielile de funcţionare pentru adăpostul nou înfiinţat pentru o perioadă de minim 5 ani după încheierea finanţării, în cuantum de 350 000 de ron/an. 
– 52500 de euro (reprezentând 15% din costul total al proiectului) – finanţare Primăria Municipiului Turda în baza Protocolului încheiat între SPAS Turda şi D.G.A.S.P.C. (40 000 valoare teren şi 12 500 avize, acorduri, etc.)
     “Inaugurarea de astăzi reprezintă un moment extrem de important prin faptul că se reuşeşte aducerea unei raze de speranţă pentru copiii aflaţi în mediul stradal, cu atât mai mult cu cât avem ocazia de a oferi o şansă reală pentru viitor unor tineri proveniţi dintr-un mediu defavorizat”,  a declarat vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj, d-nul Radu Bica.

     Acţiuni specifice care vor fi desfăşurate cu beneficiarii:
1. Activităţi de ocrotire şi de îngrijire (asigurare de hrană, îmbrăcăminte, igienă, asistenţă medicală) asigurate tuturor copiilor atât celor beneficiari ai serviciilor adăpostului de noapte cât şi a beneficiarilor componentei de zi.
  La intrarea în adăpost fiecare copil va fi evaluat din punct de vedere al igienei, va fi deparazitat, va beneficia de baie şi îmbrăcăminte curată.  Beneficiarii serviciilor de noapte vor beneficia de 2 mese (cină şi mic dejun), îmbrăcăminte, igienă şi asistenţă medicală. Cei care vor fi cuprinşi în activităţile componentei de zi vor beneficia de 3 mese principale (mic dejun, prânz şi cina) şi la nevoie de 2 gustări şi de îmbrăcăminte, igienă şi asistenţă medicală.
2. Activităţi de recuperare şi educative, individualizate şi de grup (pe grupe de interes); activităţi de socializare. În baza evaluării iniţiale (evaluare psihologică, socio-educativă şi medicală) efectuată de către personalul de specialitate al adăpostului (asistent social, psiholog şi educator) pentru identificarea nevoilor specifice de asistenţă şi suport va fi elaborat pentru fiecare beneficiar, un plan personalizat de intervenţie care va sta la baza organizării activităţilor de recuperare. Planul personalizat de intervenţie va cuprinde obiectivele, etapele şi activităţile concrete de intervenţie, nominalizarea specialiştilor care intervin şi a responsabilităţii acestora.
     Activităţi educative – alfabetizare, deprinderea de comportamente şi abilităţi dezirabile social, etc.
     Activităţi de socializare: însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, însuşirea normelor de relaţionare cu ceilalţi beneficiari şi cu personalul adăpostului, cu autorităţile locale şi comunitatea; cunoaşterea şi acceptarea celorlalţi prin activităţi şi acţiuni care favorizează intercunoaşterea; formarea abilităţilor şi deprinderilor de a se implica în acţiunile desfăşurate  în comunitate şi care implică o relaţionare socială, etc.
     Activităţi în vederea dezvoltării capacităţilor de comunicare şi relaţionare.
3. Consiliere de specialitate (socială, psihologică, pedagogică) atât a  copilului cât şi a familiei. În funcţie de evaluarea iniţială sunt avute în vedere cu prioritate activităţile specializate de consiliere în vederea diminuării problemelor specifice copiilor străzii (probleme datorate lipsei afectivităţii, antecedente de abuz şi neglijare, drame personale, etc.)
4. Demersuri în vederea înregistrării naşterii copiilor şi eliberării actelor de identitate pentru cei cărora nu a le-a fost înregistrată naşterea
În cazul în care sunt beneficiari ai serviciilor oferite de Adăpostul de zi şi de noapte copiii străzii care nu au acte de identitate sau cărora nu le-a fost înregistrată naşterea se vor face demersuri pentru punerea acestora în legalitate. Aceleaşi servicii vor fi oferite şi membrilor familiilor copiilor în cazul în care vor exista solicitări din partea acestora.
5. Menţinerea legăturilor cu familia lărgită şi alte persoane importante pentru copil; activităţi în vederea reintegrării familiale şi sociale
În vederea reintegrării copiilor în familia naturală se vor menţine relaţiile cu acestea fie prin facilitarea vizitelor copiilor în familie fie prin accesul părinţilor în adăpost. Vor fi organizate acţiuni în care vor fi invitaţi şi membrii familiilor copiilor şi/sau alte persoane reprezentative pentru copii.
6. Medierea relaţiilor cu alte instituţii de specialitate (medicale, învăţământ, autorităţi publice locale, ONG-uri)
     În vederea unei cât mai bune integrări sociale, şcolare şi familiale a beneficiarilor serviciilor oferite în cadrul adăpostului vor fi implicate toate instituţiile care au atribuţii conform legii în protecţia copiilor.
     Prin realizarea Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din Municipiul Turda se va oferi şansa de recuperare şi integrare/reintegrare socială pentru un număr de cel puţin 15 copii cu vârsta cuprinsă între 5 si 18 ani.
     În urma derulării proiectului, majoritatea copiilor aflaţi în prezent în mediul stradal vor fi integraţi în comunitate, fie prin reintegrare familială, fie prin plasament familial sau într-o unitate de tip familial.

            

                              

 

Biroul de presă
21.12.2010

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW