Județul Cluj va beneficia de o nouă strategie de dezvoltare teritorială pentru următorii 7 ani

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ

Județul Cluj va beneficia de o nouă strategie de dezvoltare teritorială pentru următorii 7 ani

Consiliul Județean Cluj a inițiat procedura de consultare publică în vederea aprobării viitoarei Strategii de dezvoltare teritorială a Județului Cluj pentru perioada 2023-2030, parte integrantă a Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). Aceasta a fost concepută prin intermediul mai multor activități, în contextul Acordului de asistență tehnică încheiat între Județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării PATJ.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: „Acest document programatic își propune să identifice direcțiile de dezvoltare a județului Cluj în următorii șapte ani, dar și corelarea acestora cu proiectele de infrastructură inițiate la nivel regional sau național”.

Conform propunerii de strategie, aceasta trebuie să se alinieze cu obiectivele Agendei teritoriale 2030, un program de acțiune care indică faptul că ,,județul Cluj va fi în anul 2050 regiunea din România cu cel mai ridicat nivel al calității vieții, precum și cea mai atractivă destinație pentru talente, antreprenori și investitori din teritoriul delimitat de principalele capitale central și sud-est-europene: Budapesta, Belgrad, Sofia, București și Kiev.” De asemenea, acest document conține și o serie de obiective intermediare pe care județul Cluj trebuie să le atingă pentru anul 2030: PIB/locuitor egal cu media U.E., zero depășiri ale pragurilor maxime de poluare, acces în maxim 3 ore la toate Statele Membre UE, sub 1% din populație rezidentă în comunități urbane și rurale marginalizate, 80% grad de urbanizare și 3 miliarde de Euro absorbție de fonduri europene.
Proiectul ce are ca obiect aprobarea Strategiei de dezvoltare teritorială a Județului pentru perioada 2023-2030 își propune stabilirea direcțiilor și priorităților de investiții în domeniul dezvoltării teritoriului, ca măsură responsabilă și obligatorie pentru amenajarea spațială echilibrată la nivelul județului. În acest fel se urmărește o protecție sporită a patrimoniului natural şi construit, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor județului.
Reamintim, în acest context, faptul că județul Cluj este primul din țară care beneficiază de sprijinul acordat de Banca Mondială, în cadrul unui proiect de asistență tehnică, pentru elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (www.patjcluj.ro).

Biroul de presă
26 mai 2023

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW