Liceul Tehnologic Special Samus – o sansa pentru formarea profesionala a copiilor cu deficiente

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a vizitat Liceul Tehnologic Special ,,Samus” Cluj-Napoca, instituţie de învăţământ special aflată în subordinea forului administrativ judeţean. Scopul acestei deplasări l-a constituit prezentarea de către conducerea unităţii şcolare a modului de desfăşurare a activităţilor zilnice de predare şi învăţare, identificarea principalelor probleme cu care se confruntă în prezent precum şi a modalităţilor în care Consiliul Judeţean poate contribui la rezolvarea acestora.
    În cadrul vizitei, conducerea instituţiei a prezentat preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj principalele spaţii şi facilităţi de care dispune, respectiv sălile de clasă, laboratoarele, atelierele şi cabinetele de profil,  laboratorul de informatică, biblioteca, sala de sport, cabinetele de terapii specifice, cabinetul de pediatrie, cel de stomatologie precum şi spaţiile de cazare, respectiv căminul.
    ,,M-a bucurat extrem de mult să întâlnesc în cadrul acestei unităţi de învăţământ special o echipă mai mult decât motivată şi dedicată obiectivului de formare teoretică şi practică a acestor tineri care, în ciuda deficienţelor pe care le au, dispun de o mare dorinţă de a învăţa o meserie şi de a intra în câmpul muncii. Dovada eforturilor cadrelor didactice şi a elevilor care învaţă la acest liceu stă în exemplele de tineri care, pe lângă faptul că frecventează cu regularitate cursurile, au reuşit să obţină şi un loc de muncă în domeniul de activitate specific pregătirii pe care o urmează. Acest lucru dovedeşte că trebuie să fim deschişi şi să oferim şanse egale acestor tineri, oferindu-le oportunitatea de a-şi pune în valoare talentul şi pregătirea dobândită, în vederea practicării unor meserii specifice, cu atât mai mult cu cât dizabilitatea cu care se confruntă şi reticenţa unor angajatori îi fac adesea să se confrunte cu obstacole serioase în această încercare”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean, domnul Mihai Seplecan.
    În calitate de for tutelar, Consiliul Judeţean Cluj se implică activ în susţinerea activităţii acestei unităţi de învăţământ special,  motiv pentru care a suplimentat bugetul Liceului Tehnologic Special ,,Samus” cu suma de 150.000 de lei, unitatea având în curs de derulare un studiu pentru refaţadizarea, reabilitarea termică, reabilitarea instalaţiilor, recompartimentarea grupurilor sanitare, pentru clădirea internatului şcolar şi a cantinei şcolii. De asemena, conducerea şcolii are în proiect realizarea unei baze sportive menite să contribuie atât la derularea în condiţii optime a orelor de profil cât şi la petrecerea în mod util şi plăcut a timpului liber de către elevi.
    Liceul Tehnologic Special ,,Samus” a fost înfiinţat în anul 1951, fiind o şcoală cu tradiţie în educarea şi instruirea teoretică şi practică a elevilor cu deficienţe de auz şi a elevilor cu deficienţe mintale, în vederea integrării lor socio-profesionale. Misiunea liceului este aceea de a oferi fiecărui elev posibilitatea de a-şi însuşi cunoştiinţe şi deprinderi necesare practicării unei meserii, prin depăşirea deficienţei şi facilitarea integrării acestuia în câmpul muncii. Unitatea de învăţământ asigură pregătirea teoretică şi practică pentru elevi cu cerinţe educative speciale pe niveluri educaţionale – gimnaziu, liceu tehnologic, şcoală profesională – însoţită de servicii educaţionale specializate precum: consiliere, audiologie educaţională, terapia limbajului, cultură fizică medicală, ludoterapie, stimulare cognitivă şi senzorială, socializare, formarea autonomiei personale. În prezent, liceul are 6 clase gimnaziale şi 34 de clase de şcoală profesională şi liceu, acestea din urmă pregătind elevi pentru meserii precum: cofetar-patiser, croitorie, frizerie, construcţii, tinichigerie auto, tâmplărie, horticultură, instalaţii.
    Liceul Tehnologic Special „Samus” şcolarizează anual un număr de aproximativ 400 de elevi cu deficienţă mintală uşoară şi moderată, respectiv cu deficienţă de auz. Pentru elevii care provin din afara localităţii, liceul oferă cazare şi masă în spaţiile proprii de care dispune, în prezent fiind cazaţi în internatul şcolii cca. 150 de tineri.

 

Biroul de presă
16 noiembrie 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW