Presedintele CJ Cluj – noul presedinte al ADI Eco-Metropolitan Cluj

În cadrul şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) Eco-Metropolitan Cluj, eveniment care a avut loc joi, 12 noiembrie 2015, la sediul Consiliului Judeţean Cluj, preşedintele forului administrativ judeţean a fost ales în funcţia de preşedinte al acestei asociaţii al cărei scop este acela de gestionare, în comun, a serviciului de salubrizare din toate cele 81 de unităţi administrativ-teritoriale clujene membre ale ADI Eco-Metropolitan Cluj.

Mă bucur să constat faptul că primarii clujeni mi-au acordat încrederea lor deplină prin votul dat astăzi, lucru care mă onorează dar mă şi responsabilizează în acelaşi timp. Sunt convins că împreună cu toţi membrii ADI Eco-Metropolitan Cluj, cu consiliul director al acestei asociaţii, respectiv cu noul director – domnul Bogdan Costea, vom reuşi să implementăm Sistemul de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj, astfel încât locuitorii judeţului să beneficieze de un serviciu de salubritate în conformitate cu standardele europene şi la un preţ cât mai scăzut”, a declarat domnul Mihai Seplecan, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

  Domnul Mihai Seplecan a preluat noua funcţie de la domnul Vakar Istvan, actualul Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, în urma constatării încetării calităţii de Preşedinte al ADI Eco-Metropolitan Cluj, ca urmare a demisiei domniei sale. Un punct importat pe ordinea de zi, intens discutat de către membrii Asociaţiei, a fost cel legat de găsirea unei soluţii provizorii de stocare a deşeurilor colectate de pe raza judeÈ›ului Cluj, având în vedere situaţia actuală generată de întârzierea finalizării proiectului SMID. În acest sens, membrii Asociaţiei au decis prin vot mandatarea ADI Eco-Metropolitan Cluj în vederea identificării, până la următoare şedinţă AGA de luna viitoare, a unui teren în vecinătatea viitorului Centru de Management Integrat al Deşeurilor, pe care să poată fi amenajată orampă temporară de stocare a deşeurilor colectate de pe raza judeÈ›ului Cluj. De asemenea,pe ordinea de zi a şedinţei s-au aflat discuţii referitoare la  urgentarea procesului de finalizare a documentaÈ›iei de atribuire, respectiv de demarare a procedurii de licitaÈ›iei publice pentru delegarea serviciului de colectare şi transport al deşeurilor în judeÈ›ul Cluj.

Reamintim faptul că A.D.I. Eco-Metropolitan Cluj s-a constituit în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităţilor de pe raza de competenţă a unităţilor administrativ – teritoriale membre, precum şi pentru realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional în scopul înfiinÈ›ării, modernizării È™i/sau dezvoltării sistemelor de utilităÈ›i publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. Organul executiv de conducere al AsociaÈ›iei este Consiliul Director format din preÈ™edintele AsociaÈ›iei È™i din doi membri numiÈ›i de Adunarea Generală a AsociaÈ›iei, respectiv primarii municipiilor Cluj Napoca şi Dej.  

 

Biroul de presă 

     12.11.2015 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW