Creşterea eficienţei energetice a clădirilor cantină şi internat din cadrul Liceului Tehnologic Special Samus

TITLU PROIECT „Creșterea eficienței energetice a clădirilor cantina și internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS”

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura educațională

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritate de investiție 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

STATUS Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18.09.2018 – 30.09.2020

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului îl reprezinta creșterea eficienței energetice a clădirilor cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin obiectivul specific: Îmbunătățirea parametrilor relevanți privind eficiența energetica (consumul anual de energie primara atât din surse neregenerabile cât si regenerabile, nivelul anual specific al gazelor cu efect de sera) aferenți clădirilor cantina si internat din cadrul Liceului Tehnologic Special SAMUS.

REZULTATE

  1. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 68,57
  2. Consumul anual de energie primară (kWh/an): 405.792,53
  3. Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile) (tep): 26,94
  4. Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total – 110,55, din care:

– pentru încalzire/racire: 78,67

  1. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total – 70.314,51, din care:

– pentru încalzire/racire: 0

– pentru preparare apă caldă de consum: 70.314,51

– electric: 0

  1. Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice: 2 clădiri (internat + cantină)

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus): 7.166.879,15

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus): 2.118.061,76

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW