Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură

        

DEZVOLTARE PARC INDUSTRIAL TETAROM I – EDIFICARE CLĂDIRI, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ  

Prezentare lansare proiect

     Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice  în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 şi Unitatea Administrativ- Teritorială Judeţul Cluj în calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finanţare nr. 3714/26.04.2013, Cod SMIS 42801, pentru proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare clădiri, extindere şi modernizare infrastructură”.

     Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor in zona metropolitană Cluj-Napoca.

     Misiunea Parcului Industrial TETAROM I este de a furniza servicii suport combinate, inovative, de calitate, cu valoare adăugată, la preţuri competitive, pentru satisfacerea deplină a clienţilor.

     Obiectivul specific al proiectului este Extinderea infrastructurii de bază necesară dezvoltării-funcţionării Parcului Industrial Ăˆâ„˘i presupune realizarea următoarelor obiective de investiţii:

Obiect 1 Deviere L.E.A 110kv
Obiect 2 Deviere conductă de apă
Obiect 3 Amenajare teren
Obiect 4 Alimentare cu energie electrică
Obiect 5 Alimentare cu apă
Obiect 6 Reţele de canalizare
Obiect 7 Extindere conductă distribuţie şi branşamente gaze naturale presiune redusă
Obiect 8 Reţele electrice exterioare
Obiect 9 Extindere drumuri şi parcări
Obiect 10 Instalaţie de utilizare gaze naturale
Obiect 11 Instalaţii electrice de iluminat public
Obiect 12 Hala depozitare
Obiect 13 Sediu birouri
Obiect 14 Sediu administrativ
Obiect 15 Hală depozitare 2
Obiect 16 Refacere spaţii verzi
Obiect 17 Amenajare platforme

 

Valoarea totală a proiectului este de 69.136.932,99 lei. 
Valoarea totală eligibilă este de 61.464.221,79 lei, din care:

 • 25.200.330,93 lei finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională
 • 5.531.779,96 lei finanţare nerambursabilă din bugetul naţional
 • 30.732.110,90 lei cofinanţare eligibila a Consiliului Judeţean Cluj

Valoarea totală neeligibilă este de 7.672.711,20 lei – suportata de Consiliul Judeţean Cluj.

Beneficiari direcţi:

 • Investitori locali şi străini;
 • Societăţi comerciale care dezvoltă activităţi de producţie de dimensiuni mici şi medii;
 • Firme mici şi mijlocii care doresc să îşi dezvolte activitatea economică în Parcul Industrial TETAROM I;
 • Firme de start-up pentru a căror activitate spaţiile oferite sunt corespunzătoare;
 • Consiliul Judeţean Cluj ;
 • Administratorul Parcului Industrial;

Beneficiari indirecţi:

 • Comunitatea locală;
 • Statul român

Rezultate estimate:

 • O structura extinsa de sprijinire a afacerilor
 • Suprafaţa utilă extinsă 168 077 mp
 • 485 Locuri de muncă nou create

Durata de implementare a proiectului este de 27 luni: 27.04.2013 – 26.07.2015 

 

 „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

         

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW