Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj

 FAZAREA PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL  DESEURILOR IN JUDETUL CLUJ

 

FILMUL PROIECTULUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEȘEURILOR ÎN JUDEȚUL CLUJ

 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Numele proiectului: Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj

Denumirea beneficiarului: Unitatea-Administrativ-Teritorială Judeţul Cluj

Scopul şi obiectivele proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a continua dezvoltarea infrastructurii de gestionare a deşeurilor în vederea eliminării problemelor de mediu şi cele operaţionale asociate generării şi managementului deşeurilor în judeţul Cluj, în vederea conformării cu prevederile acquis-ului european şi a angajamentelor asumate prin sectorul de mediu.

Obiectivele specifice pe care sistemul propus urmăreşte să le atingă sunt:

 • Protecţia mediului şi a sănătăţii publice precum şi creşterea ponderii deşeurilor reciclate prin construirea şi exploatarea unui depozit de deşeuri conform şi încetarea funcţionării depozitelor de deşeuri existente neconforme.
 • Consolidarea capacităţilor judeţului Cluj în ceea ce priveşte gestionarea deşeurilor urmare a finalizării investţilor începute prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013 aferente proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Cluj” (SMID), precum şi punerea în aplicare şi monitorizarea lucrărilor de management al deşeurilor.
 • Stabilirea sistemului de tarifare la nivel judeţean, sistem care va respecta principiul „poluatorul plăteşte”.

     Proiectul propus spre finanţare prin Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 reprezintă Faza II a proiectului “SMID”, care îşi propune continuarea investiţiilor în sectorul de gestionare a deşeurilor, începute în Faza I, prin Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, prin completarea/extinderea infrastructurii existente de gestionare a deşeurilor, prin realizarea unor investiţii care să conducă la un sistem de management integrat al deşeurilor, astfel încât să fie atinse standardele de conformitate cu cerinţele Uniunii Europene (UE) referitoare la protecţia mediului, precum şi ţintele asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, respectiv:

 • reducerea cantităţii anuale de deşeuri biodegradabile depozitate cu 65% faţă de cantitatea totală depozitată în anul 1995
 • reducerea depozitării deşeurilor de ambalaje (88% recuperare, 70% reciclare) închiderea depozitelor de deşeuri neconforme

Rezultatele preconizate:

 • Dotarea Staţiilor de transfer cu următoarele echipamente:
  • Echipamente pentru Staţia de Transfer Huedin – 6 prescontainere de 24 m3 şi 2 camioane cu sistem de ridicare – hook lift;
  • Echipamente pentru Staţia de Transfer Mihai Viteazu – 21 containere de 24 m3, 8 camioane cu sistem de ridicare – hook lift şi o presă statică pentru deşeuri;
  • Echipamente pentru Staţia de Transfer Gherla – 11 prescontainere de 24 m3 şi 4 camioane cu sistem de ridicare – hook lift;
 • Construirea drumurilor de acces la staţiile de transfer deşeuri
 • Construirea unei Staţii de sortare a deşeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deşeurilor (CMID) cu o capacitate de procesare de 92.100 t/an pentru separarea fracţiei uscate în diferite materiale reciclabile (metale, sticla, plastic şi hârtie).
 • Construirea unei Staţii de tratare mecano-biologică a deşeurilor în incinta Centrului de Management Integrat al Deşeurilor cu o capacitate de procesare de 206,000 t/an pentru tratarea fracţiei umede
 • Construirea unui depozit de deşeuri judeţean conform având durata de viaţă de 5 ani şi capacitatea de depozitare de 1.550.000 mc în incinta Centrului de Management Integrat al Deşeurilor şi dotarea acestuia cu echipamentele necesare pentru a permite operarea infrastructurii construite
 • Construirea drumului de acces la CMID
 • Închiderea şi ecologizarea în faza II a celor 6 depozite de deşeuri urbane neconforme din judeţul Cluj, respectiv a depozitelor de deşeuri de la Câmpia Turzii, Dej, Gherla, Huedin, Pata Rât şi Turda.

Valoarea totală proiect faza I: 89.734.809 lei fără TVA, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 55.023.821 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 12.380.360 lei

Valoarea totală proiect faza II: 306.442.570,59 lei fără TVA, din care:

 • valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de Coeziune este de 100.984.827,09 lei
 • valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 15.444.738,25 lei

Data începerii: 01.01.2016

Data finalizării: 31.12.2023

Codul MySMIS: 101692

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013 şi Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020.

 

COMUNICATE DE PRESĂ

Consiliul Județean Cluj a finalizat proiectul Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj”

Participarea Consiliului Județean Cluj la Transylvania Mountain Festival, un succes neașteptat

Consiliul Județean Cluj participă, și în acest an, la Transylvania Mountain Festival

Finalizarea lucrărilor de construcţii aferente obiectivului de investiţii „Închiderea depozitelor urbane neconforme de deşeuri din judeţul Cluj- Lotul 1- Turda, Gherla, Huedin”


Furnizare echipamente pentru operarea Staţiilor de Transfer din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj

 

AUTORIZAŢII DE CONSTRUIRE

1. Autorizaţie de construire- Branşament alimentare cu energie electrică a Staţiei de Transfer deşeuri Mihai Viteazu

2. Autorizaţie de construire- Branşament alimentare cu energie electrică a Staţiei de Transfer deşeuri Huedin

3. Autorizaţie de construire- Închiderea depozitului neconform de deşeuri Gherla

4. Autorizaţie de construire- Închiderea depozitului neconform de deşeuri urbane Turda

5. Autorizaţie de construire- Închiderea depozitului neconfom de deşeuri Pata Rât mun.Cluj-Napoca

6. Autorizaţie de construire- Închiderea depozitului neconform de deşeuri urbane din jud. Cluj-Lot 1 depozit neconform Huedin

7. Autorizaţie de construire- Alimentare cu energie electrică a CMID zona Tufele Roşii, jud. Cluj

8. Autorizaţie de construire-Consolidare versanţi şi punere în siguranţă a digurilor la CMID-Lucrări de intervenţie în primă urgenţă

9. Autorizaţie de construire- Relocare linii electrice aeriene pt. reglementare acces în incinta Staţiei de Transfer Gherla (reautorizarea lucrărilor)

10. Autorizaţie de construire- Alimentare cu energie electrică a Staţiei de Transfer Gherla (reautorizarea lucrărilor)

11. Autorizaţie de construire- Lucrări de intervenţie în primă urgenţă la depozitul neconfom de deşeuri Pata Rât

12. Autorizaţie de construire- Branşament alimentare cu energie electrică a Staţiei de Transfer deşeuri Mihai Viteazu

13. Autorizaţie de construire- Continuarea lucrărilor autorizate: Închiderea depozitului neconfom de deşeuri Gherla

14. Autorizaţie de construire- Drum de acces la Staţia de Transfer Gherla (reautorizarea lucrărilor)

15. Autorizaţie de construire- Continuare şi terminare lucrări autorizate- Închiderea depozitului neconform de deşeuri urbane- Lot 1 depozit Huedin

16. Autorizaţie de construire- Continuare lucrări începute pentru Închiderea depozitului neconfom de deşeuri Pata Rât

17. Autorizaţie de construire- Drum de acces la Staţia de Transfer Huedin (reautorizarea lucrărilor)

18. Autorizaţie de construire- Alimentare cu energie electrică a Staţiei de Transfer deşeuri Huedin (reautorizarea lucrărilor)

19. Autorizaţie de construire- Drum de acces la Staţia de Transfer deşeuri Mihai Viteazu ( reautorizarea lucrărilor)

20. Autorizaţie de construire- Protejare LES 20KV în tuburi de protecţie la subtraversarea drumului de acces la Staţia de Transfer deşeuri Mihai Viteazu (reautorizarea lucrărilor)

21. Autorizaţie de construire- Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Dej

22. Autorizaţie de construire- CMID celula de depozitare, zona administrativă şi drumuri interioare aferente, zonă tehnică, consolidare versant, drum de acces şi organizarea lucrărilor de execuţie

23. Autorizaţie de construire- CMID- amenajare acces la DN 1N, pentru drumul care face legătura între CMID şi DN 1N

24. Autorizaţie de construire- Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii

25. Autorizaţie de construire- Continuare lucrări începute pentru Închiderea depozitului neconfom de deşeuri Pata Rât

 


Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu pozţa oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm, să vizitaţi www.fonduri-ue.ro.

Pentru mai multe informatii referitoare la proiect accesati site-ul
www.clujulcolecteazaseparat.ro

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW