Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500

TITLU PROIECT Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni, prin modernizarea DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura rutieră

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritate de investiţie 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

STATUS În implementare

DURATA DE IMPLEMENTARE: 18.12.2017 – 31.12.2022

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale montane deosebită a județului Cluj – Drumul Apuseni, situată în proximitatea rețelei TEN-T.

Obiectivul general al proiectului va fi îndeplinit prin atingerea obiectivului specific: îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) aferenți sectoarelor de drum cuprinse în Drumul Apuseni – DJ 108K (limita jud. Bihor – Baraj Drăgan) de la km. 26+455 la km. 29+495 și DJ 764B (Baraj Drăgan – intersecție DN1) de la km. 0+000 la km. 22+164,500.

REZULTATE

Obiectivul specific este corelat cu activitațile proiectului si va fi îndeplinit prin realizarea urmatoarelor rezultate: 9052,55 mp trotuare, 7 stații de autobuz, 7 alveole, 6,151 km aliniamente de arbori, categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației: 10694.50 m parapete; 10 denivelari (limitatoare de viteza) si 4 benzi rezonatoare; 5 sisteme de avertizare luminoasa si 10 console metalice.

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus): 159.811.640,26

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus): 155.797.118,99

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW