Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriţei, prin modernizarea şi reabilitarea DJ 109 (intersecţie DN1C „“ limita jud. Sălaj) de la Km 0+000 la Km 31+976

TITLU PROIECT  “Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseu Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109 (intersecție DN1C – limita județ Sălaj) de la Km 0+000  la Km 31+976

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura rutieră

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014 – 2020 

Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

Prioritate de investiţie 6.1 Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene

STATUS Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE 2017 –  2021

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale deosebite a județului Cluj – Drumul Bistriței – DJ 109, situată în proximitatea rețelei TEN-T.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea parametrilor tehnici relevanți (creșterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) aferenți Drumului Bistriței – DJ 109 (intersecție DN1C – limita jud. Salaj) de la km. 0+000 la km. 31+976.

REZULTATE

  • facilitarea accesului în regiune în condiții normale de confort și de securitate;
  • reducerea consumului de carburant și implicit consumul de noxe, respectiv reducerea factorilor poluanți;
  • îmbunătățirea condițiilor de trafic local, respectiv asigurarea desfășurării în condiții normale a activitaților socio-economice din zonă;
  • facilitarea accesului la monumentele istorice, culturale sau de agrement din zonă.

Avantajele economice, turistice și sociale rezultate vor determina o creștere a atractivității zonelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabilă la nivel regional.

Traseul propus prevede creșterea portanței pentru a corespunde nivelului de trafic preconizat, creșterea vitezei medii de deplasare conform studiului de trafic atașat – se estimează o creștere cu peste 30%, respectiv cu 65% a vitezei medii de deplasare actuale, iar durata de traversare se va reduce cu aproximativ o jumatate de oră.

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus)  75.799.832,58 lei

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus) 74.078.830,04 lei

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW