Modernizarea şi reabilitarea traseului judeţean 8 format din sectoare de drum ale DJ 107F şi DJ161B parte a traseului regional Transilvania de Nord

TITLU PROIECT 8 Modernizarea și reabilitarea Traseului județean 8 format din sectoare de drum ale DJ 161B și DJ 107F, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord – SMIS 125118

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura rutieră

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL  Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

STATUS  Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE 01.08.2021 – 31.12.2020

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE  Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale deosebită a județului Cluj- situata în proximitatea rețelei TEN-T. Prin obiectivul stabilit, proiectul se încadreaza în AXA Prioritara 6 Apelul de proiecte POR/6/6.1/6 –Apel de proiecte nefinalizate – asigurarea conectivitații directe sau indirecte la coridoarele TEN-T în sensul cresterii gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin obiectivul specific: Îmbunatațirea parametrilor tehnici relevanți (cresterea portanței, vitezei, siguranței rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 161B si DJ 107F în lungime de 14,51 km care compun Traseul județean propus, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord.

REZULTATE stoparea degradării infrastructurii și menținerea în exploatare a sistemului de transport;

– aducerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin

modernizarea drumului;

– înlaturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulatie;

– facilitarea accesului în regiune în conditii normale de confort si de securitate;

– aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,

asigurându-se astfel conditii bune de siguranta în circulatia auto;

– asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort în circulatia auto

– realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se încadreze în prevederile

legale;

Avantajele economice, turistice si sociale rezultate vor determina o crestere a atractivitaþii

zonelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabila la nivel regional.

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus) 10.528.810,09

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus)  10.515.226,43

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW