Modernizarea şi reabilitarea traseului judeţean 9 format din sectoare de drum ale DJ 103J şi DJ103N parte a traseului regional Transilvania de Nord

TITLU PROIECT 9 MODERNIZAREA SI REABILITAREA TRASEULUI JUDETEAN 9 FORMAT DIN SECTOARE DE DRUM ALE DJ 103N si DJ 103J, PARTE A TRASEULUI REGIONAL TRANSILVANIA DE NORD – SMIS 125118

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura rutieră

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

STATUS Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE 01.08.2021 – 31.12.2021

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale deosebită a județului Cluj- situata în proximitatea rețelei TEN-T. Prin obiectivul stabilit, proiectul se încadreaza în AXA Prioritara 6 Apelul de proiecte POR/6/6.1/6 –Apel de proiecte nefinalizate – asigurarea conectivitații directe sau indirecte la coridoarele TEN-T în sensul cresterii gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin obiectivul specific:

Îmbunatatirea parametrilor tehnici relevanti (cresterea portantei, vitezei, sigurantei rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 103N si DJ 103J, in lungime de 9,80 km, care compun Traseul judetean propus, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord. In ceea ce priveste structura de transport, reabilitarea traseelor propuse va aduce cel mai mare beneficiu zonei, influentand in bine strategia de dezvoltare a retelei de transport in zona, prin urmatoarele aspecte:

– accesul foarte usor al transportatorilor dinspre drumul/drumurile nationale inspre zona cuprinsa in proiect

– imbunatatirea conditiilor de transport pentru zonele turistice

– realizarea unei retele de transport corespunzatoare va ridica si standardul de viata al locuitorilor acestei zone prin dezvoltarea economica a zonei.

REZULTATE stoparea degradării infrastructurii și menținerea în exploatare a sistemului de transport;

– aducerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin

modernizarea drumului;

– înlaturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulatie;

– facilitarea accesului în regiune în conditii normale de confort si de securitate;

– aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,

asigurându-se astfel conditii bune de siguranta în circulatia auto;

– asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort în circulatia auto

– realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se încadreze în prevederile

legale;

Avantajele economice, turistice si sociale rezultate vor determina o crestere a atractivitaþii

zonelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabila la nivel regional.

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus) 8.305.600,41

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus)  8.297.393,71

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW