Proiectul drumului Rachitele – Ic Ponor a fost deblocat

Marţi, 26 mai, la sediul Consiliului JudeÈ›ean Cluj a avut loc conferinÈ›a de presă organizată de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public È™i Privat al judeÈ›ului Cluj pe tema proiectului „Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică RăchiÈ›ele – Prislop – Ic Ponor”, ca urmare a validării de către Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice a documentaţiei de atribuire a contractului care vizează proiectarea şi execuţia restului de lucrări la acest obiectiv.

La eveniment au participat preÈ™edintele interimar al CJ Cluj, Vakar Istvan, cei doi vicepreÈ™edinÈ›i, Mihai Seplecan È™i HoraÈ›iu Cătărig, directorul RAADPP Cluj, Mircea Avram, precum È™i membrii UnităÈ›ii de Implementare a Proiectului È™i ai Comisiei de LicitaÈ›ie din cadrul RAADPP Cluj.

Proiectul întrerupt în anul 2013 va fi reluat, cel mai probabil, la începutul lunii iunie a acestui an, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor, respectiv 2 iunie 2015. LicitaÈ›ia a fost câÈ™tigată de Asocierea Drumuri È™i Poduri JudeÈ›ene Cluj SA – SC Cridov SRL, cu o propunere financiară de 13.324.190,24 lei, fără TVA.

PreÈ™edintele interimar, Vakar Istvan a felicitat echipa RAADPP Cluj È™i a solicitat constructorilor respectarea termenelor de execuÈ›ie È™i a calităÈ›ii lucrărilor, conform Caietului de sarcini.

În continuare, vicepreÈ™edintele HoraÈ›iu Cătărig a apreciat că lucrările pot fi finalizate înainte de termenul maxim de execuÈ›ie stabilit, de È™ase luni.

La rândul său, vicepreÈ™edintele Mihai Seplecan a asigurat echipa RAADPP Cluj de tot sprijinul său în derularea investiÈ›iei în zona turistică RăchiÈ›ele – Prislop – Ic Ponor.

Directorul general al RAADPP Cluj, Mircea Avram, a declarat că lucrările pot fi finalizate înainte de termen È™i că va exista un control strict din punct de vedere cantitativ È™i calitativ al fiecărei etape din acest proiect, prin prezenÈ›a zilnică a specialiÈ™tilor regiei la faÈ›a locului.

 

Date şi informaţii relevante

–          Lucrările vor viza sectoarele de drum: DJ 108C de la km 61+830 până la km 78+400 şi DJ 763 de la km 35+130 până la 39+060;

–          Valoarea totală estimată: 18.211.662,00 lei, fără TVA;

–          Valoarea estimată pentru etapa I-a: 1.263.411,00 lei, fără TVA;

–           Valoarea estimată pentru etapa a II-a: 16.948.251,00 lei, fără TVA.

–          FinanÈ›area investiÈ›iei este asigurată prin Programul OperaÈ›ional Regional (POR), din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul central de stat şi bugetul propriu. Costurile neeligibile vor fi acoperite de Consiliul JudeÈ›ean Cluj;

–          Echipa de implementare a proiectului este asigurată de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public È™i Privat al judeÈ›ului Cluj;

–          Firmele interesate de execuÈ›ia proiectului care au depus oferte pentru licitaÈ›ia electronică:

  • SC Construct Perom SRL
  • Asocierea SC Magenta Construcţii & Infrastructură SRL – Societatea de Construcţii “Napoca” SA
  • SC Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări Cluj
  • Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – SC CridovSRL
  • SC Viarom Construct SA

Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie publică având ca obiect rest de execuţie lucrări pentru obiectivul Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică RăchiÈ›ele – Prislop – Ic Ponor“ este cea depusă de ofertantul Asocierea Drumuri şi Poduri Judeţene Cluj SA – SC Cridov  SRL, cu o propunere financiară de 13.324.190,24 lei, fără TVA.

Comunicările rezultatelor pentru procedura de licitaÈ›ie au fost transmise ofertanÈ›ilor în data de 20.05.2015. Ultima zi de depunere a contestaÈ›iilor este 02.06.2015.  

 

Biroul de presă

26 mai 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW