Reabilitarea a noua drumuri judetene prin PIDU

Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj cu atribuţii delegate de preşedinte, domnul Mihai Seplecan, întreprinde demersurile necesare pentru modernizarea unui număr de nouă drumuri judeţene, amplasate în Zona Metropolitană Cluj-Napoca şi care, prin decizia Comitetului de Management pentru coordonarea instrumentelor structurale, nr. 30 din 10.12.2013, pot fi finanţate în baza Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) pentru polul de creştere Cluj-Napoca.

            Astfel, cele nouă drumuri judeţene finanţate prin PIDU sunt următoarele:

– DJ 107 R Filea de Jos – Săcel km 21+350 – km 28+650

– DJ L Floreşti – Mănăstirea Tăuţi km 0+000 – km  3+500

– DJ V Cluj – Pădureni – Satu Lung – Giula km 2+930 – km 15+390

– DJ 109 D Sic – Coasta – Vişea – Gădălin km 17+100 – km 26+880

– DJ 103 G Aiton – Gheorgheni km 48+887 – km 53+567

– DJ 109 A Chinteni – Vultureni km 10+190 – km 27+200

– DJ 109 S Giula  – Borşa – DJ 109 km 10+600 – km  14+320

– DJ 109 Răscruci – Borşa – Vultureni km 0+000 – km 22+100

– DJ 161 Gădălin – Bonţida – DN 1C km 0+000 – km 17+000

            În acest moment, întreaga documentaţie tehnică aferentă acestor nouă drumuri judeţene, respectiv contractele de servicii, expertizele tehnice, studiile geotehnice, studiile de trafic, studiile DALI, proiectele tehnice, au fost depuse de către gestionarul acestui proiect – Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Cluj, la Consiliul Judeţean Cluj (Comisia Tehnico-Economică) pentru aprobare. De asemenea, au fost depuse către instituţiile abilitate, documentaţiile necesare pentru obţinerea avizelor şi acordurilor necesare în  vederea obţinerii autorizaţiei de construire.

            „Ca o continuare a proiectului de reabilitare a DJ109C care traversează localitatea Fizeşu Gherlii, finalizat în data de 11 august, am iniţiat demersurile pentru modernizarea, prin fonduri europene, a nu mai puţin de nouă drumuri judeţene, în lungime totală de aproximativ 90 de km, aflate în Zona Metropolitană Cluj-Napoca. Există fondurile necesare pentru această investiţie, depinde doar de noi să ne mişcăm cât mai repede astfel încât termenul limită de finalizare a execuţiei lucrărilor să nu depăşească data de 31 decembrie 2015”, a declarat domnul Mihai Seplecan.     

 

 

Biroul de presă

13 august 2014

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW