Arhive:
Rectificare nr. 5 din data 2 iulie 2024 pentru "Hotărârea nr. 137 – 27 iunie 2024 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 22/2024 privind nominalizarea unor sume din bugetul local al Județului Cluj pe anul 2024" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 4 din data 19 iunie 2024 pentru "Hotărârea nr. 122 – 30 mai 2024 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Cluj, a unor construcții aflate în administrarea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 3 din data 31 mai 2024 pentru "Hotărârea nr. 112 – 27 mai 2024 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Școala Populară de Arte ”Tudor Jarda” Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 23 mai 2024 pentru "Hotărârea nr. 69 – 29 aprilie 2024 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 3.050.000 lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 20/2024, la Capitolul 67.02 Alte Culte" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 1 din data 20 mai 2024 pentru "Hotărârea nr. 45 – 28 martie 2024 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în anul 2024" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 10 din data 20 octombrie 2023 pentru "Hotărârea nr. 185 – 19 octombrie 2023 privind însușirea unei documentații cadastrale de dezlipire pentru imobilul înscris în Cartea funciară nr. 344584 Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 9 din data 10 octombrie 2023 pentru "Hotărârea nr. 173 – 28 septembrie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 211/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 8 din data 10 octombrie 2023 pentru "Hotărârea nr. 172 – 28 septembrie 2023 privind aprobarea Strategiei judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale în Județul Cluj pentru perioada 2023-2030" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 7 din data 10 octombrie 2023 pentru "Hotărârea nr. 171 – 28 septembrie 2023 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2021 pentru aprobarea Studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în Judeţul Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 6 din data 4 septembrie 2023 pentru "Hotărârea nr. 163 – 31 august 2023 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru societatea TETAROM S.A." Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 5 din data 3 august 2023 pentru "Hotărârea nr. 132 – 31 iulie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj nr. 233/2022 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2023" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 4 din data 12 iunie 2023 pentru "Hotărârea nr. 89 – 29 mai 2023 privind evaluarea administratorului societății Pază și Protecție Cluj S.R.L. pe anul 2022" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 3 din data 20 martie 2023 pentru "Hotărârea nr. 39 – 28 februarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 217/2021 privind declanșarea procedurii de selecției a membrilor consiliului de administrație de la unele întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 25 ianuarie 2023 pentru "Hotărârea nr. 70 – 27 aprilie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 143/2008 privind însuşirea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 1 din data 17 ianuarie 2023 pentru "Hotărârea nr. 244 – 21 decembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 29 din data 17 octombrie 2022 pentru "Hotărârea nr. 64 – 27 aprilie 2022 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 900,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022, la Capitolul 67.02 Activități Tineret, Socio-Educaționale" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 28 din data 10 octombrie 2022 pentru "Hotărârea nr. 169 – 29 septembrie 2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022, rectificat, al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A." Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 27 din data 10 octombrie 2022 pentru "Hotărârea nr. 59 – 27 aprilie 2022 privind înscrierea unor componente ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 26 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 146 – 27 iulie 2022 privind aprobarea tarifelor serviciului public de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 25 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 145 – 27 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorul societății Pază și Protecție Cluj S.R.L." Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 24 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 144 – 27 iulie 2022 privind aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A." Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 23 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 143 – 27 iulie 2022 privind însușirea unei documentații cadastrale pentru imobilul înscris în Cartea funciară nr. 261361 Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 22 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 142 – 27 iulie 2022 privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 21 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 141 – 27 iulie 2022 privind aprobarea Contului de execuţie al bugetului general propriu al Județului Cluj la 30 iunie 2022" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 20 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 140 – 27 iulie 2022 privind declararea de interes public județean și înscrierea în Inventarul bunurilor din domeniul public al Județului Cluj a imobilelor înscrise în CF 252446-C1-U18 Cluj-Napoca și CF 250375-C1-U18 Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 19 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 139 – 27 iulie 2022 privind înscrierea unor componente ale infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare în inventarul bunurilor din domeniul public al Judeţului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 18 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 138 – 27 iulie 2022 privind aprobarea închirierii unor părți din imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan nr. 23 și str. Moților nr. 19, aflat în domeniul public al Județului Cluj și în administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 17 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 137 – 27 iulie 2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș S.A., în vederea exercitării drepturilor de acţionar" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 16 din data 1 august 2022 pentru "Hotărârea nr. 136 -27 iulie 2022 privind darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul Proiectului ”Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca”, SMIS 121035" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 15 din data 6 iunie 2022 pentru "Hotărârea nr. 63 – 27 aprilie 2022 privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 2.000,00 mii lei aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022 la Capitolul 67.02 Activități Sportive" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 14 din data 30 mai 2022 pentru "Hotărârea nr. 61 – 27 aprilie 2022 la Proiectul de hotărâre privind nominalizarea pe beneficiari a sumei de 3.000,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 21/2022, la Capitolul 67.02 Alte Culte" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 13 din data 5 mai 2022 pentru "NR. 323 din 15 decembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă, de la bugetul Judeţului Cluj, pentru programele, proiectele şi acţiunile organizate în domeniul cultural" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 12 din data 5 mai 2022 pentru "Hotărârea nr. 15 din 28 ianuarie 2015 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea de finanţare nerambursabilă asociaţiilor, fundaţiilor, altor organizaţii neguvernamentale fără scop lucrativ, precum şi entităţilor publice care organizează programe şi proiecte în domeniul tineretului şi socio-educaţionale şi pot primi subvenţii sau sprijin financiar de la bugetul Judeţului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 11 din data 11 martie 2022 pentru "Hotărârea nr. 38 – 7 martie 2022 privind încheierea unui Contract de parteneriat cu Comuna Aghireșu și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 10 din data 16 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 8 – 20 ianuarie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 10/2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 9 din data 11 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 16 – 31 ianuarie 2022 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier județean al domnului Rusu Ionuț" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 8 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 200 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161A Cojocna, km 7+100 – km 9+776”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 7 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 192 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 107R Cluj-Napoca – Sălicea – Ciurila – Filea de Jos – Filea de Sus – Săcel – Băișoara -Muntele Băișorii, km 8+300- km 47+350”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 6 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 190 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții “Pod pe DJ 182E km 6+053 în Comuna Chiuiești”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 5 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 189 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investitii “Pod pe DJ 161 km 30+977 în localitatea Pâglișa”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 4 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 188 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții “Pod pe DJ107 R km 17+700 Ciurila”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 3 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 187 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții “Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene: DJ 161E Diviciorii Mici – Habadog, km 5+500 – km 8+000”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 10 februarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 184 – 28 octombrie 2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ privind obiectivul de investiții “Refacere pod pe DJ 103L km 0+000 Mănăstireni”, în vederea includerii la finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 1 din data 4 ianuarie 2022 pentru "Hotărârea nr. 240 – 21 decembrie 2021 privind constituirea dreptului de administrare asupra unei părți din imobilul, proprietate publică a Judeţului Cluj, situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Ludwing Roth nr. 19-21" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 5 din data 8 noiembrie 2021 pentru "Hotărârea nr. 175 – 28 octombrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 211/2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Cluj în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 4 din data 10 iunie 2021 pentru "Hotărârea nr. 95 – 27 mai 2021 privind însușirea însușirea unor documentații cadastrale de dezlipire a imobilelor cu număr cadastral 335821, 328045 și 327434 Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 3 din data 11 februarie 2021 pentru "Hotărârea nr. 9 – 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 259/2018 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru drumul judeţean DJ 109A" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 29 ianuarie 2021 pentru "Hotărârea nr. 223 – 22 decembrie 2020 privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Judeţului Cluj „Clujean de onoare” personalului din spitalele clujene aflat în prima linie a luptei cu COVID-19" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 1 din data 19 ianuarie 2021 pentru "Hotărârea nr. 231 – 22 decembrie 2020 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 10 din data 16 decembrie 2020 pentru "Hotărârea nr. 149 – 30 iulie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 78 din 31.03.2017 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 8 din data 24 august 2020 pentru "Hotărârea nr. 57 – 13 martie 2020 privind privind solicitarea de trecere a unui imobil din domeniul public al statului în domeniul public al Judeţului Cluj, precum şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al Judeţului Cluj în domeniul public al statului" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 7 din data 13 aprilie 2020 pentru "Hotărârea nr. 75 – 20 martie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 164/2019 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 6 din data 12 aprilie 2020 pentru "Hotărârea nr. 63 – 20 martie 2020 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” Cluj-Napoca" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 5 din data 17 martie 2020 pentru "Hotărârea nr. 37 – 20 februarie 2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 181/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investţi din cadrul Proiectului „Creşterea eficienţei energetice la clădirile Secţiei Pediatrie II, Corpurile C1 şi C2 din cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca”, cu modificările ulterioare" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 4 din data 17 martie 2020 pentru "Hotărârea nr. 30 – 20 februarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 38/2018 pentru aprobarea Proiectului „Reabilitarea şi modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra” şi a cheltuielilor legate de proiect" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 27 februarie 2020 pentru "Hotărârea nr. 29 – 20 fenruarie 2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 37/2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investţi din cadrul Proiectului ” Reabilitarea şi modernizarea clădirii atelierelor din cadrul Şcolii Gimnaziale Speciale pentru Deficienţi de Auz „Kozmutza Flóra”" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 1 din data 7 ianuarie 2020 pentru "Hotărârea nr. 248 – 19 decembrie 2019 privind stabilirea unor măsuri pentru concesionarea imobilelor în care se desfăşoară activitate medicală şi activitate medicală conexă" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 10 din data 3 septembrie 2019 pentru "Hotărârea nr. 168 – 29 august 2019 privind însuşirea unei documentaţii cadastrale pentru imobilele situate în Municipiul Cluj-Napoca, str. Rahovei, identificate în Cărţile funciare Cluj-Napoca cu nr. 292986, nr. 292939, nr. 292983 şi nr. 292984" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 9 din data 26 iunie 2019 pentru "Hotărârea nr. 113 – 4 iunie 2019 privind nominalizarea pe unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România a sumei de 2.200,00 mii lei, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Cluj nr. 50/2019, la Capitolul nr. 67.02 Religie „“ Alte Culte" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 8 din data 23 mai 2019 pentru "Hotărârea nr. 33 – 28 februarie 2019 privind unele măsuri referitoare la consiliul de administraţie provizoriu al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A." Descarcă Rectificare
Rectificare nr. 3 din data 7 martie 2019 pentru "Hotărârea nr. 33 – 28 februarie 2019 privind unele măsuri referitoare la consiliul de administraţie provizoriu al Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj R.A." Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 7 din data 5 aprilie 2019 pentru "Hotărârea nr. 39 – 29 martie 2019 privind trecerea imobilului (clădire) situat în Municipiul Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr. 47, identificat în Cartea funciară nr. 260255 Cluj-Napoca, din domeniul public în domeniul privat al Judeţului Cluj" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 6 din data 14 martie 2019 pentru "Hotărârea nr. 34 – 28 februarie 2019 privind stabilirea indemnizaţiei lunare fixe a administratorilor din consiliile de administraţie ale societăţilor la care Judeţul Cluj este acţionar unic sau majoritar" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea
Rectificare nr. 2 din data 12 februarie 2019 pentru "Hotărârea nr. 4 – 31 ianuarie 2019 privind aprobarea taxelor şi tarifelor pentru anul fiscal 2019" Descarcă Rectificare
Vezi Hotararea