Regulamentul privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date


INFORMARE PENTRU PUBLIC

     Consiliul Judeţean Cluj prelucrează datele cu caracter personal potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 al PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI CONSILIULUI EUROPEI din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor ce îi revin instituţiei potrivit legii, raporturilor stabilite între diverse părţi, în vederea ducerii acestora la îndeplinire, precum şi a prezervării securităţii proprietăţii, bunurilor şi persoanelor. Aceste date ne permit să realizăm obligaţiile noastre legale precum şi evitarea riscurilor privind securitatea.
Instituţia ia măsuri de securizare a datelor cu caracter personal, accesul la ele este permis numai persoanelor îndreptăţite, acestea nefiind prelucrate în alt scop decât cel declarat.
De asemenea, vă informăm că spaţiile instituţiei sunt supravegheate video tot în scopurile de mai sus şi potrivit Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, valorilor şi protecţia persoanelor.

În calitate de persoană vizată, beneficiaţi de următoarele drepturi:

  1. dreptul la informare – puteţi solicita oricând informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor dumneavoastră personale.
  2. dreptul la rectificare – puteţi solicita rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte sau le puteţi completa oricând;
  3. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – puteţi obţine ştergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
  4. dreptul la restricţionarea prelucrării – puteţi solicita restricţionarea prelucrării în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
  5. dreptul de a vă opune în orice moment;
  6. dreptul la portabilitatea datelor;
  7. dreptul de retragere a consimţământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimţământul dumneavoastră, vi-l puteţi retrage oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
  8. dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.
Mun . Bucureşti , Blvd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poştal 010336;
Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602;
e-mail anspdcp@dataprotection.ro

     Vă puteţi exercita aceste drepturi prin simpla transmitere  a unei solicitări la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 106, C.P. 400609, municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj, prin e-mail la: protectiadatelor@cjcluj.ro ori telefonic la numărul: 0372640053. În plus, Responsabilul cu protecţia datelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, printr-o cerere trimisă la datele de contact anterior menţionate.


REGULAMENT (UE) 2016/679

Model cerere pentru exercitarea dreptului de acces

Model cerere pentru exercitarea dreptului de opozţe

Model cerere privind portabilitatea datelor personale

Model cerere privind rectificarea datelor personale

Model cerere privind restricţionarea datelor cu caracter personal

Model cerere privind ştergerea datelor personale


Responsabil de protecţia datelor cu caracter personal de la nivelul Consiliului Județean Cluj
Rusnac Adriana
Tel.: 0372/640024
E-mail: protectiadatelor@cjcluj.ro

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW