Ș   

Servicii Publice

SERVICIUL PUBLIC JUDEŢEAN SALVAMONT-SALVASPEO

Prezentare      WORD
Director - Gheorghe-Ramiro Frăţilă
Str. Al. Vaida Voevod , nr. 53-55
Tel:      0371 - 493333
Fax:     0372 -788522
Web: www.salvamontcluj.ro
E-mail: [email protected]

 


DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIE A COPILULUI CLUJ

Prezentare      WORD
Director  - Nicoleta Molnar
Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39, CP 400304, Cluj-Napoca
Telefon:  0264-420146, 420147
Fax:        0264-420602
Web:    www.dgaspc-cluj.ro
E-mail: [email protected]
Compartiment Protecţia Persoanelor Adulte
Telefon: 0264-420601;
                        Fax:       0264-592401, 0264-486004;

Formular -  evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap -  WORD
Cerere tip - evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap -  WORD


DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR CLUJ

Prezentare      WORD
Director executiv : Carmen-Mihaela Filip 
Str. Aviator Badescu, nr. 7-9, CP 400196, Cluj-Napoca;
Telefon / Fax: 0264-450406
Web:     www.djepcluj.ro
E-mail: [email protected] 


Formulare necesare în vederea depunerii cererilor de eliberare a actelor de identitate/mentiunii de stabilire a reşedinţei
 https://djepcluj.ro/portal-djep/cluj/evidenta-persoanelor/32/formulare

Taxe Servicii de stare civilă şi evidenţă a persoanelor practicate de DJEP - Cluj WORD