Sprijin pentru primarii ref. domeniul public al UAT-urilor

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a transmis în cursul zilei de luni, 22 iunie 2015, tuturor celor 81 de Unităţi Administrativ-Teritoriale (UAT) din judeţul Cluj, o circulară care are drept principal scop acordarea de sprijin şi evidenţierea clară a cerinţelor legale care trebuie respectate pentru întocmirea şi actualizarea inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public al acestora, în vederea iniţierii şi elaborării proiectelor de hotărâre de Guvern de modificare a H.G. nr. 969/2002 prin care a fost atestat domeniul public al judeţului Cluj, al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Cluj.

            Această iniţiativă vine ca urmare a întâlnirilor pe care Preşedintele Consiliului Judeţean le-a avut în cursul săptămânii trecute cu primarii şi viceprimarii din judeţ, întâlniri în cadrul cărora aceştia au semnalat faptul că, un impediment real în calea atragerii de fonduri europene în noul exerciţiu financiar, îl poate reprezenta lipsa întabulării unor imobile, aceasta fiind împiedicată de neactualizarea, prin hotărâre de consiliu local şi publicare în Monitorul Oficial, a domeniului public al fiecărei comune, oraş sau municipiu.

Precizăm în acest context faptul că, în conformitate cu prevederile art. 122 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, bunurile aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale, astfel încât evidenţierea unor modificări şi completări care afectează structura inventarului bunurilor care aparţin domeniului public, în urma acţiunilor de inventariere, trebuie să se materializeze printr-o hotărâre a consiliului local de însuşire a acestora. Din acest punct de vedere, pentru adoptarea hotărârilor de consiliu local, în scopul iniţierii şi elaborării proiectelor de hotărâre de Guvern care au ca obiect atestarea domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv modificarea şi/sau completarea inventarelor bunurilor care aparţin domeniului public al unităţilor administrativ-teritoriale, consiliile locale trebuie să respecte anumite cerinţe şi reguli care au fost stipulate în documentul tansmis primăriilor.

            „Motivul pentru care am iniţiat acest demers e legat de o prioritate expresă, aceea de a contribui la un nivel cât mai ridicat de atragere de fonduri europene de către primăriile din judeţ. Or, în contextul în care, nu de puţine ori, primăriile au ratat asemenea oportunităţi din cauza situaţiei neclare a unor terenuri, am apreciat că trebuie să eliminăm această problemă de o manieră definitivă. În acelaşi timp, consider că situaţiile neclare nu au cum să fie benefice decât celor care nu sunt de bună credinţă, respectarea deplină a legii fiind condiţia pe care o voi impune oricărei unităţi administrative din judeţ pentru a beneficia de sprijinul Consiliului Judeţean. În acest sens, hotărârile consiliilor locale de aprobare a domeniului public vor trebui să respecte o serie de reguli minimale, respectiv să treacă de controlul de legalitate la care vor fi supuse şi să nu existe niciun fel cereri de retrocedare sau litigii referitoare la respectivele bunuri. Desigur, în tot acest demers, primăriile din judeţ vor beneficia de sprijinul total şi necondiţionat al aparatului nostru de specialitate, interesul nostru fiind, cum am mai spus, acela de a atrage cât mai multe fonduri europene”, a declarat Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan.  

 

Biroul de presă

22.06.2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW