Vizita Liceul pt Deficienti de Auz

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, domnul Mihai Seplecan, a efectuat astăzi o primă vizită la una dintre cele 12 instituţii de învăţământ special aflate sub autoritatea forului administrativ al judeţului Cluj – Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca. Înfiinţat acum mai bine de 127 de ani, din iniţiativa autorităţilor orăşeneşti din acea perioadă, liceul se impune astăzi ca un centru regional de înaltă prestanţă psihopedagogică, care desfăşoară activităţi complexe de reabilitare şi integrare şcolară/socială a copiilor cu deficienţe de auz, fiind din acest punct de vedere singura unitate de învăţământ din Ardeal care oferă această posibilitate de terapie elevilor cu deficienţe de auz.

            „Mă bucur să constat că, după preluarea acestui liceu de către Consiliul Judeţean, în anul 2001, conducerea instituţiei, împreună cu profesorii şi psihopedagogii acesteia, şi-au dat întreaga silinţă pentru crearea tuturor premiselor necesare evoluţiei acestor copii cu nevoi educative speciale. Bineînţeles, în cadrul acestui demers, un rol important l-a avut şi instituţia pe care o conduc, multiplele investiţii finanţate din bugetul judeţului pe parcursul ultimilor ani contribuind vizibil la progresul acestei instituţii, astfel încât obţinerea, în cursul anului trecut, a titulaturii de <<Şcoală europeană>>, a venit ca o recunoaştere oficială a eforturilor realizate pentru furnizarea celor mai bune servicii educaţionale elevilor cu deficienţe de auz”, a declarat domnul Mihai Seplecan.

Liceul Tehnologic Special pentru Deficienţi de Auz Cluj-Napoca se adresează tuturor copiilor cu deficienţi de auz din România, prin formarea personalităţii acestora, pe toate coordonatele, în vederea unei integrări sociale autentice: copii cu deficienţe de auz uşoare/moderate – severe/profunde, copii cu deficienţe de auz şi  deficienţe asociate, copii cu implant cohlear. Totodată, şcoala se adresează într-o bună măsură părinţilor/tutorilor, întrucât problemele pe care copii lor le au se răsfrâng incidental şi asupra lor. În acest moment, liceul şcolarizează în regim de internat semestrial un număr de aproximativ 200 copii cu deficienţe de auz şi deficienţe asociate, cu vârste cuprinse între 0-18 ani, care provin din nu mai puţin de 22 judeţe ale ţării.

Toate activităţile instructiv-educative, activităţile de compensare şi terapiile recuperatorii, activităţile de testare şi protezare auditivă precum şi activităţile extra-curriculare şi de petrecere a timpului liber se desfăşoară în sălile de clasă adaptate deficienţei, precum şi în cabinetele de audiologie, psihodiagnoză şi logopedie, sala de lectură şi bibliotecă, sălile de arte şi meserii, sport şi calculatoare, laborator de reparaţii aparate auditive, Bibliotecă, cabinet medical, etc. De asemenea, în acest moment, liceul implementează un proiect de amenajare a unui nou internat şi a unei cantine, investiţie în valoare totală de 3.016.000 lei fără TVA, finanţarea fiind asigurată din bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj şi fonduri ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice.Edificarea acestui nou imobil este o investiţie necesară în condiţiile asigurării de condiţii de cazare şi studiu corespunzătoare standardelor europene din domeniu pentru aceşti copii cu nevoi educative speciale. Clădirea va avea o suprafaţă desfăşurată de peste 2500 mp şi o capacitate totală de 168 de locuri de cazare în paturi suprapuse. Totodată, la parter vor fi amplasate sala de mese cu o capacitate de 128 de locuri, bucătăria şi infirmeria. 

 

Biroul de presă

10 noiembrie 2015

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW