Concurs de promovare în grad profesional în data de 27.09.2022

Consiliul Județean Cluj organizează EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL în data de 27.09.2022 ora 1000 pentru funcțiile contractuale de inspector de specialitate, gradul I și referent, treapta I la Direcția de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”, Compartiment Administrare și Funcționare.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 01.09.2022

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a două funcții publice de execuție, vacante, de CONSILIER, clasa I, gradul profesional ASISTENT și de CONSILIER, clasa I, gradul profesional SUPERIOR la Serviciul Autorizări, Disciplină în Construcții, GIS din cadrul Direcției Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Detalii

Concurs de recrutare în data de 25.08.2022

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de CONSILIER, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL, la Serviciul Managementul Proiectelor din cadrul Direcției Dezvoltare și Investiții

Detalii

Concurs de recrutare în data de 09.08.2022

  Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a 3 funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional SUPERIOR  la Serviciul Digitalizare, Reprezentare, Protocol din cadrul Direcției Administrație și Relații Publice.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 04.08.2022

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de Consilier, clasa I, gradul profesional SUPERIOR la Biroul Instituții Publice, Guvernanță Corporativă din cadrul Direcției Generale-Buget Finanțe, Resurse Umane.

Detalii

Selectie administratori la Univers T SA, TETAROM SA și Centrul Agro Transilvania SA

Consiliul Județean Cluj organizează, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016 și 722/2016, procedura de selecție pentru ocuparea a 4 posturi de Administrator după cum urmează: 1 post – cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul juridic, economic, contabilitate, […]

Detalii

Concurs de recrutare în data de 20.07.2022

CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ organizează concurs de recrutare la sediul din Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 106 în data de 20.07.2022, ora 1000 proba scrisă și interviul în termenul prevăzut de art. 24 alin. 5 din H.G.nr. 286/2011 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de Referent, gradul profesional IA la Serviciul […]

Detalii

Concurs de recrutare în data de 13.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție, vacant, de muncitor calificat (instalator instalații tehnico – sanitare și de gaze) treapta II la Compartimentul Întreținere – Deservire din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logistic.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 21.07.2022

Consiliul Județean Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție, vacante, de consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional ASISTENT la Serviciul Lucrări și Achiziții Publice din cadrul Direcției Dezvoltare si Investiții.    

Detalii

Concurs de promovare în grad profesional în data de 20.07.2022

Consiliul Județean Cluj organizează  Examen de promovare în grad profesional. Data desfășurării examenului: proba scrisă va avea loc în  20.07.2022 ora 1000 , iar proba de interviu în termenul prevăzut la art. 56 din H.G. nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 12.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarelor posturi contractuale vacante, de execuţie la Serviciul Operațional al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Cluj din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Cluj: 2 POSTURI – ȘOFER, treapta I 1 POST – ȘOFER, treapta I […]

Detalii

Concurs de recrutare în data de 12.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual vacant, de muncitor calificat (electrician de întreținere și reparații), treapta I la Compartimentul Administrare și Funcționare din cadrul Direcției de Administrare și Exploatare a Stadionului „Cluj Arena”.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 12.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează concurs de recrutare  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a două posturi contractuale de execuție, vacante, de îngrijitor la Compartimentul Întreținere – Deservire din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logistic.

Detalii

Concurs de recrutare în data de 11.07.2022

CONSILIUL JUDEŢEAN CLUJ organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi contractuale de execuție, vacante, de șofer – treapta I la Compartimentul Întreținere – Deservire din cadrul Serviciului SSM-PSI, Logistic din cadrul Direcției Generale Buget-Finanțe, Resurse Umane

Detalii

Concurs de recrutare în data de 07.07.2022

Consiliul Județean Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a unei funcții publice de execuție, vacante, de CONSILIER, clasa I, gradul profesional PRINCIPAL  la Serviciul Managementul Proiectelor  din cadrul Direcției Dezvoltare și Investiții.

Detalii

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW