Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim de Ambulatoriu pentru populaţia judeţului Cluj

TITLU PROIECT Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Cluj

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura de sănătate

PROGRAM DE FINANȚARE / APELUL Programul Operațional Regional 2014 – 2020 /  POR/2018/8/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

STATUS Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE 17.12.2018 – 31.08.2019

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotări și lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Acesta va fi atins prin trei obiective specifice.

Obiectivul specific 1 se referă Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare şi ambulatorii).

Obiectivul specific 2 vizează Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente şi dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile).

Obiectivul specific 3 vizează Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

REZULTATE echipamente medicale

VALOARE TOTALĂ (lei TVA inclus) 7.376.203,41 TVA inclus

VALOARE NERAMBURSABILĂ (lei TVA inclus) 7.376.203,41 TVA inclus

 

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW