Îmbunătăţirea accesului populaţiei din municipiul Cluj-Napoca la serviciile medicale de urgenţă

TITLU PROIECT Îmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la servicii medicale de urgență

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura de sănătate 

PROGRAM DE FINANȚARE / APELUL Programul Operațional Regional 2014 – 2020 /  POR/2018/8/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități

STATUS Finalizat

DURATA DE IMPLEMENTARE 17.12.2018 – 31.08.2019
OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE Obiectivul general al proiectului presupune dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiţii în dotari sau lucrari necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate publică și îmbunătăţind accesul la serviciile medicale de calitate. Acesta va fi atins prin două obiective specifice.

Obiectivul specific 1 vizează Dotarea infrastructurii unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensivă – ATI, precum şi echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU) a 4 Spitale din județul Cluj, în perioada 2014-2019.

Obiectivul specific 2 se referă la Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

REZULTATE echipamente medicale

VALOARE TOTALĂ (lei TVA inclus) 1.832.571,41 lei TVA inclus

VALOARE NERAMBURSABILĂ (lei TVA inclus) 1.832.571,41 lei TVA inclus

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW