Construirea Sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă

TITLU PROIECT” Construirea Sediului Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă”

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura educațională

PROGRAM DE FINANȚARE / APELUL

Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Axa prioritară 10. Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

Prioritate de investiţie 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare

STATUS În implementare

DURATA DE IMPLEMENTARE 22.11.2019 – 31.01.2023

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă cresterea gradului de participare în învățământul primar și gimnazial la nivelul Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Obiectivul specific al proiectului constă în îmbunătățirea infrastructurii de educație pentru copiii cu nevoi speciale și implicit a procesului educațional prin construirea sediului Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă. Noul corp de clădire va asigura funcționarea școlii în condiții optime după cerințele actuale astfel încât întreg sediu să răspundă nevoilor specifice și individualizate ale copiilor în raport cu tipul dizabilității.

REZULTATE

Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă – 1 corp de clădire construit și echipat; 1 corp de clădire modernizat și echipat

Creșterea gradului de participare la învațamântul obligatoriu prin dezvoltarea infrastructurii educationale – 155 persoane cu dizabilități

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus) 24.842.106,71

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus) 5.440.300,02

 

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW