Modernizarea şi reabilitarea traseului judeţean 7 format din sectoare de drum ale DJ 161C parte a traseului regional Transilvania de Nord

TITLU PROIECT 7 Modernizarea si reabilitarea Traseului judetean 7 format din sectoare de drum ale DJ 161C, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord

PERIOADA DE PROGRAMARE 2014 – 2020

DOMENIUL Infrastructura rutieră

PROGRAM DE FINANTARE / APELUL  Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională. Prioritatea de investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale

STATUS  În implementare

DURATA DE IMPLEMENTARE 01.08.2021 – 30.09.2022

OBIECTIV GENERAL / SPECIFICE

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea gradului de accesibilitate a unei zone rurale deosebită a județului Cluj- situata în proximitatea rețelei TEN-T. Prin obiectivul stabilit, proiectul se încadreaza în AXA Prioritara 6 Apelul de proiecte POR/6/6.1/6 –Apel de proiecte nefinalizate – asigurarea conectivitații directe sau indirecte la coridoarele TEN-T în sensul cresterii gradului de accesibilitate a zonelor rurale situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Obiectivele specifice ale proiectului

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin obiectivul specific: Îmbunatatirea parametrilor tehnici relevanti (cresterea portantei, vitezei, sigurantei rutiere) prin modernizarea sectoarelor de drum ale DJ 161C, in lungime de 13 km care compun Traseul judetean propus, parte a Traseului Regional Transilvania de Nord.

In ceea ce priveste structura de transport, reabilitarea traseelor propuse va aduce cel mai mare beneficiu zonei, influentand in bine strategia de dezvoltare a retelei de transport in zona, prin urmatoarele aspecte:

– accesul foarte usor al transportatorilor dinspre drumul/drumurile nationale inspre zona cuprinsa in proiect

– imbunatatirea conditiilor de transport pentru zonele turistice

– realizarea unei retele de transport corespunzatoare va ridica si standardul de viata al locuitorilor acestei zone prin dezvoltarea economica a zonei.

REZULTATE stoparea degradării infrastructurii și menținerea în exploatare a sistemului de transport;

– aducerea în parametrii de funcționare și valorificarea capacităților existente prin

modernizarea drumului;

– înlaturarea sau prevenirea apariției restricțiilor de circulatie;

– facilitarea accesului în regiune în conditii normale de confort si de securitate;

– aducerea sistemului rutier la parametrii tehnici corespunzatori categoriei drumului,

asigurându-se astfel conditii bune de siguranta în circulatia auto;

– asigurarea unor conditii optime de siguranta si confort în circulatia auto

– realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care sa se încadreze în prevederile

legale;

Avantajele economice, turistice si sociale rezultate vor determina o crestere a atractivitaþii

zonelor rurale traversate stimulând dezvoltarea durabila la nivel regional.

VALOARE TOTALA (lei TVA inclus) 9.844.338,20

VALOARE NERAMBURSABILA (lei TVA inclus)  9.187.709,89

Urmărește-ne

Consiliul Județean Cluj

FREE
VIEW